top of page

Biosa's Grundere

Ett livslångt sökande efter hållbara lösningar

Effektivt och hållbart med mikroorganismer

Erik Nielsen grundade Biosa Danmark år 2001. Hans passion för fermentering och mikroorganismer fick sin start i 1994, då han blev medveten om mikroorganismernas florerande egenskaper. På kort tid blev han mycket exalterad och övertygad om mikroorganismernas effekt.​


På den tiden var han en ekologisk lantbrukare, och det var hans strävan efter hållbar teknik för ekologiskt jordbruk som ledde honom på spåren av de oansenliga, men högst oumbärliga, mikroorganismerna.
 
”Jag såg att mikroorganismerna skapade nytt liv på ett effektivt och hållbart sätt. Jag bestämde sig för att lära sig mer om dem. Målet var att utveckla produkter med mikroorganismer som var ekologiska, effektiva och hållbara."
 
Eriks passion och ihärdighet blev till Biosa Danmark. Idag tillverkar vi produkter för människor, djur och jordbruk som säljs i mer än 20 av världens länder. Under alla år har ekologi och hållbarhet spelat en avgörande roll.

"”Det fascinerade mig, att plantornas tillväxt
och styrka kunde ökas betydligt
genom att tillsätta mikroorganismer till jorden"

Så här fick vi namnet Biosa

Namnet BIOSA är en kombination av BIOS, vilket betyder liv på grekiska, och A för agro - grekiska för åker, en avgränsad bit mark, där det odlas en gröda. En namnsymbol för hur viktig jorden och dess mikroliv är för oss.

Den första produkten Erik utvecklade var en biostimulant för jordbruk. Denna produkt gav han namnet TERRA BIOSA, där Terra betyder jord på latin. Nästa produkt var för djurhållning och därför kallade han den ANIMAL BIOSA.

När Erik utvecklade produkten för människor, ville han betona LIV, eftersom produkten var levande och aktiv. Namnet blev VITA BIOSA, där VITA betyder LIV på latin.

Alla produkter har skapats från en önskan om hållbarhet och idén att använda naturens liv för att skapa nytt liv.

bottom of page