Storskalig fermentering


Vi tillverkar våra ekologiska Biosa-produkter med inspiration från naturen. I praktiken är vår tillverkningsprocess fermentering. Det är en naturlig process som varje sekund sker i naturens ekosystem.

Kortfattat går det ut på, att mjölksyrabakterier omvandlar organiskt material till bland annat mjölk- och ättiksyra samt ett antal andra ämnen.

I naturens ekosystem används denna mekanism för att lösa olika uppgifter. Det omvandlar komposten i jorden, förbättrar markens kvalitet och smälter maten i tarmarna.

Läs mer om fermentering här

Storskalig fermentering

Man kan säga att vi kopierar naturens lösning. Vår tillverkningsprocess sker nämligen på exakt samma sätt som i naturen. Men i en stor produktionsanläggning och under kontrollerade förhållanden.

Vi fermenterar våra produkter i stora tankar på upp till 8000 liter. När alla ingredienser är i tanken, startar tillverkningsprocessen. Om vi tar t.ex. Vita Biosa, är ingredienserna mjölksyrabakterier, vatten, melass (som är den näringsrika restprodukten efter sockerproduktion) samt torkade örter.

Mjölksyrabakterierna äter melassen och omvandlar den till mjölk- och ättiksyra. Detta fermenterar örterna och konserverar produkten. Under tiden bevakar vi temperaturen. Den stiger aldrig över 42°C. Det sker också kontinuerliga provtagningar och pH-värdet en viktig parameter. Det visar nämligen om utvecklingen av syror sker som den ska.

När allt melass är omvandlat och pH-värdet är korrekt, är fermenteringsprocessen avslutad och produkten färdig. Vid denna tidpunkt är produkten sockerfri. Det tar vanligtvis 3–4 veckor.

Hållbar produktion

Principen är densamma för alla våra produkter. Den är likadan som i naturen. Med mycket låg energiförbrukning och mycket litet resursslöseri. Det är inte nödvändigt att använda några slags konstgjorda tillsatser. Dessutom baseras våra produkter, i så stor utsträckning som möjligt, på naturliga och ekologiska ingredienser.

#Fermentering #VitaBiosa #Produktion

Kontakta oss

På telefon eller e-post

gt@vitabiosa.se

 

+46 70-670 63 98

Oavsett vilka frågor du har, är du alltid välkommen att kontakta oss.

Biosa Danmark ApS

Sonnerupvej 41
DK - 3300 Frederiksværk

 

  • Facebook - White Circle
  • Instagram - White Circle

© Biosa Danmark 2018